Zdrowie bez glutenu
Bożena Przyjemska BLOG

Niebezpieczne zboża

3 grudnia 2014Białko odpowiedzialne za szczelność bariery jelitowej.

Untitled-1Prezentuję tłumaczenie wywiadu z Dr Alesio Fasano gastroenterologiem pediatrycznym i naukowcem. Jest on
założycielem Uniwersytetu w Maryland i
Szkoły Medycznej działu Dziecięcej
Gastroenterologii i Odżywiania
Dr Fasano jest twórcą centrum badającego celiakię, ma na swoim koncie 200 artykułów.

W 2000 roku dr Fasano i jego zespół odkrył białko zanulinę. Białko to odpowiedzialne jest za szczelność jelit. Nadmierna jego produkcja kojarzona jest z powstawaniem chorób z autoagresji, włączając cukrzycę, stwardnienie rozsiane i nowotwory.
W/g dr Fasano gluten nie jest trawiony przez gatunek ludzki. W procesie trawienia białko jest cięte przez enzymy na peptydy – większe cząstki i poszczególne aminokwasy, z których organizm buduje swoiste białka.
Gluten ma nietypową budowę, nasze enzymy nie rozpoznają sekwencji aminokwasów w glutenie.
W związku z tym gluten nie może być kompletnie pocięty na aminokwasy.
To, że nie jest on całkowicie trawienny niesie za sobą konsekwencje dla większości ludzi, a u pewnej grupy wywołuje objawy.
Sytuacja ta nie ma nic wspólnego ze zmianą genetyczną.
Ewolucyjnie nie wykształciliśmy możliwości trawienia glutenu. W odległej przeszłości aż 99.9% ludzi było na diecie bezglutenowej. 10 tysięcy lat temu dieta radykalnie zmieniła się .
Powstało rolnictwo, dzięki któremu zboża zostały udomowione i zaczęto je uprawiać. Wprawdzie łatwiej było przechowywać tę nową żywność, ale spożywanie jej spowodowało rozwój chorób cywilizacyjnych.
Gluten ma wyjątkowe właściwości – składa się z aminokwasów glutaminy i prolaminy. Jego budowa i właściwości mają ujemny wpływ na przewód pokarmowy, dlatego u dzieci gluten należy wprowadzić jak najpóźniej, inaczej wywołuje wzrost zachorowalności na celiakię. Według najnowszych badań powinno się go podawać po upływie roku, a nie tak jak do tej pory zalecają pediatrzy, w czwartym miesiącu życia.
Jeżeli chodzi o wartości odżywcze glutenu, jest on bezużyteczny i niepotrzebny. Robi więcej szkody niż pożytku.
Jeżeli gluten zacznie wprowadzać się dzieciom powyżej roku, rosną zdrowsze i silniejsze. Ich tkanki są lepszej jakości, mają silniejsze kości, lepszy system nerwowy i optymalny rozwój mózgu.
Nasz układ trawienny ma więcej funkcji niż tylko trawienie pokarmu i przyswajanie. Kontaktuje się on ze środowiskiem i kontrolowany jest przez układ endokrynny. Nasz stan zdrowia lub choroby jest kombinacją naszych genów i środowiska, które nas otacza.
Jeżeli ta homeostaza zostanie zakłócona z powodu infekcji, dysbiozy, zanieczyszczenia środowiska, inżynierii genetycznej, pożywienia złej jakości lub powodującego nietolerancję pokarmową, to jej konsekwencją będą alergie i choroby autoimmunologiczne, których liczba wzrosła w okresie ostatnich 40-50 lat. Choroba z autoagresji powstaje, gdy spełnione są trzy czynniki:
– skłonności genetyczne,
– wpływ środowiska,
– objaw nieszczelnych jelit.
Badania prowadzone na zwierzętach potwierdziły przypuszczenie, że lecząc jelita można wyleczyć chorobą z autoagresji.
Fizjologia trawienia związana jest z prawidłową florą bakteryjną, która pozostaje w ścisłym związku z układem immunologicznemu. Jeżeli zostanie zaburzona równowaga, we florze bakteryjnej jelit następuje infekcja.
Ostatnie badania wykazały, że w nasze jelita zasiedla od 10000 do 12000 gatunków bakterii jelitowych. Tylko 1% z tych bakterii możemy wyhodować w warunkach laboratoryjnych. Pierwsze kultury bakterii, które są niezbędne do trawienia otrzymuje noworodek, kiedy przedostaje się przez kanał rodny w czasie fizjologicznego porodu.
Dzieci urodzone cesarskim cięciem są w większym stopniu narażone na ryzyko chorób autoimmunologicznych.
Wiele czynników ma wpływ na utrzymanie zdrowia, najważniejsze z nich to mikroflora wewnętrzna i zewnętrzna, ma ona znaczący wpływ na ekspresję genu. Zanieczyszczone środowisko, pożywienie, woda, mają wielki wpływ na prawidłową florą bakteryjną. W obecnej dobie u coraz większej grupy osób tak dorosłych jak i dzieci diagnozuje się celiakię.
Celiakia jest odpowiedzią autoimmunologiczną na gluten. Najbardziej miarodajnym testem jest badanie genetyczne. Biopsja, czyli pobranie wycinka jest bardzo urazowe i nie daje pełnego obrazu choroby, uszkodzenia śluzówki mogą być w postaci łat.
Cytokiny – białka produkowane przez leukocyty, należące do układu immunologicznego, walcząc z glutenem niszczą również śluzówkę jelita. Gluten jest częściowo trawiony, tworzy glutomorfiny – peptydy, które mają charakter opiatów, zakłócające pracę układu immunologicznego i uzależniające. Gluten przechodzi przez barierę jelitową, wywołując rekcję układu immunologicznego, bez odczuwalnych objawów. U osób mających nietolerancje na gluten nie następuje dystrofia kosmków jelitowych tak jak w celiakii, tylko stan zapalny, natomiast układ immunologiczny wytwarza przeciwciała i są one pierwszą linią obrony. Konsekwencją jest pogorszenie samopoczucia. Objawami nietolerancji mogą między innymi być: bóle brzucha, bóle głowy, ciągłe zmęczenie, depresja, uczucie otumanienia, zawroty głowy. Nietolerancja na gluten jest bardzo trudna do zdiagnozowania. Jeżeli mimo nietolerancji odżywiamy się produktami zawierającymi gluten, może ona przekształcić się w celiakię. Dieta bezglutenowa zatrzymuje stany zapalne, które toczą się w jelitach. Na zakończenie sentencja, którą znalazłam w jednej z mądrych książek:
„Twoje zdrowie jest rezultatem związku żyjących w symbiozie 100 trylionów bakterii. ”